Totale sloop van de oude badkamer geeft de meeste vrijheid om alles opnieuw te installeren en te veranderen zoals je het graag wil hebben.

Belangrijk!
Veel doe-het-zelvers raken gewond of geblesseerd bij het klussen. Draag dus altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij sloopwerk. Ook schoenen met stalen neuzen en een veiligheidshelm zijn eigenlijk onontbeerlijk voor de doe-het-zelver. Zorg altijd voor een gevulde EHBO-kist.

Waterleiding verwijderen

Om nieuw sanitair te kunnen installeren moet eerst de waterleiding losgemaakt (als het nieuwe sanitair op dezelfde plaats komt) of ingekort worden(als het sanitair op een andere plaats komt).

Stap 1

Sluit het water af door middel van het dichtdraaien van de hoofdkraan. Bij een hoofdkraan met hendels, een van de hendels een kwartslag draaien. Als de hendel haaks op de leiding staat is de kraan dicht. Controleer door middel van een koud en warm waterkraan te openen of het water er inderdaad af is.
Bij oude huizen is de kraan meestal te vinden in de kelder of in de kruipruimte. Bij nieuwe huizen zit de hoofdkraan onderin de meterkast. Als u toch in de meterkast bezig bent, kunt u ook gelijk het elektra van de badkamer er af halen.

Stap 2

Tap het water af. Dit kan op twee manieren:

  • Laat in de badkamer zelf de kraan zolang openstaan totdat er geen water meer uitkomt. Bij het afzagen van de een pijp kan nu nog wat water vrijkomen.
  • Bij de hoofdkraan zit meestal een klein zwart aftapkraantje, dit leeg laten lopen, dan is het hele systeem leeg en werkt u dus absoluut lekvrij. Bij oudere huizen is dit vaak een koper kraantje.

Stap 3

Als er geen waterdruk meer is, kan de leiding ingekort worden. Hou altijd voldoende werkruimte over dus niet te dicht bij de muur. Houd minimaal 10 cm ruimte over. Als er toch te weinig ruimte overblijft moet de leiding uitgehakt worden. Voor het afkorten gebruiken we het liever geen ijzerzaag maar een pijpensnijder. Deze snijdt recht, dit voorkomt lekkages.

Stap 4

Plaats op de leidingen een afsluit dop (knelfitting).

Stap 5

De leiding is nu afgesloten. Dus de hoofdkraan kan nu weer opengedraaid worden.

Verwarming verwijderen

Stap 1

Zet de verwarmingsketel uit door middel van de stekker uit het stopcontact te halen, of de uit-knop in te drukken.

Stap 2

Radiator leeg laten lopen door middel van het aftapkraantje. Draai dit kraantje een kwartslag dan loopt het water eruit. Draai dit kraantje er niet af! Dit veroorzaakt een ‘spuitende’ verwarming!

Stap 3

Draai de moeren onder en boven los zodat de verwarming los van de leiding komt.

Stap 4

Houd de verwarming in evenwicht(knie er tegenaan zetten) en draai de schroeven los waar de verwarming mee aan de wand gemonteerd is. Moderne radiatoren hangen aan beugels, hieraan hoeft niets geschroefd te worden. Schuif de verwarming van de leiding af en til de radiator uit de beugels.

TIP
Laat bij vervoer de radiator iets achterover hellen zodat het (drab)water er niet uitloopt.

Elektriciteit verwijderen

Stap 1

Schakel de elektriciteit uit.

Stap 2

Haal de lampen, schakelaars en stekkerdozen weg en zet hier een kroonsteentje of een lasdop op. Uiteraard alleen weghalen wat verplaatst moet worden of anderszins in de weg zit (bijvoorbeeld voor tegelwerk).

Spoelbak verwijderen

Stap 1

Sluit het water af door middel van het dichtdraaien van de hoofdkraan.

Stap 2

Verwijder de sifon en de valpijp. Altijd een emmer er onder houden.

Stap 3

Sluit de pijp die uit de muur komt af met een lap of krant, ter voorkoming van stankoverlast.

Stap 4

De kraan kan nu aan de onderkant van de spoelbak losgezaagd (?) worden.

Stap 5

Draai de moer van de kraan onder de spoelbak los.

TIP
Vaak zitten de moeren door de loop van de jaren extreem vast. Een goede manier om ze los te krijgen, is wat kruipolie er tussen spuiten. Zet hierna een steeksleutel op de moet en geef een tik met de hamer. Hierdoor schrikt hij en laat de bout zich meestal makkelijk losdraaien.

Stap 6

Kraan verwijderen.

Stap 7

Verwijder spoelbak door bouten los te draaien.

Douchekraan verwijderen

Stap 1

Sluit het water af door middel van het dichtdraaien van de hoofdkraan.

Stap 2

Demonteer de kraan.

Stap 3

Als er een muurplaat ingebouwd is dienen eerst de tegels die hier overeen zijn aangebracht verwijderd te worden. zie tegels verwijderen.

Stap 4

Schroef de muurplaten los.

Stap 5

Houd de muurplaat vast met een waterpomptang en soldeer de muurplaat los van de leidingen door de aansluitpunten te verhitten.

Stap 6

Wrik de muurplaat voorzichtig los.

Stap 7

Maak de leidingen schoon met een borstel of schuurpapier en monteer een knelfitting om de leidingen af te sluiten.

Toiletpot verwijderen

Stap 1

Sluit het water af door middel van het dichtdraaien van de hoofdkraan.

Stap 2

Draai het kraantje van de watertoevoer naar de stortbak dicht.

Stap 3

Draai de wartel van het kraantje los met een waterpomptang. Zodat de kraan los komt van de stortbak.

Stap 4

Draai de wartel van de valpijp los (pijp tussen de stortbak en het toilet) en til het reservoir uit de ophang beugels.

Stap 5

Schroef het toilet los.

Stap 6

Verwijder het toilet, houd het toilet met de achterzijde omhoog, zodat het resterende water er niet uit stroomt.

Stap 7

Dicht de afvoer met lappen of kranten ter voorkoming van stankoverlast.

Bad verwijderen

Stap 1

Verwijder eerst de badkraan.

Stap 2

Snijd de kitvoeg langs het bad los.

Stap 3

Draai de schroef in het midden van de afvoer van het bad los, en verwijder de ring en het rubbertje.

Stap 4

Ter voorkoming van badoverstroming wordt een badoverloop gemonteerd. Verwijder deze overloop.

Stap 5

Door middel van wrikken het bad losmaken en eruit tillen. Doe dit met twee personen.

Tegels verwijderen

Gebruik bij het verwijderen een steenbeitel en een hamer en zorg voor een veiligheidsbril. werk van boven naar beneden.

Stap 1

Als er tot aan het plafond betegeld is, eerst een tegel vergruizen (kapotslaan).

Stap 2

Verwijder eerst de bovenste rij tegels en werk dan verder naar beneden.

TIP
Hou de beitel vlak, de muur wordt dan minder beschadigd.