Als eerste worden de deurtjes afgemonteerd.

Stap 1

Dit gebeurt door eerst het scharnier dat aan de deur zit in de houder op het kastje te haken en daarna het punt wat zich het verste van de deur bevindt in te drukken. Zo klikt het scharnier vast op het kasje. Het deurtje kan afgesteld worden. Door middel van de eerste schroef kan de deur verder naar links of rechts geplaatst worden, de tweede is om hem dieper of naar voor te halen

Stap 2

Laden en frontjes kunnen gesteld worden door bescherm- of afdekplaatjes aan de zijkanten van de laden te verwijderen. Hier achter bevinden zich ook een stel schroefen.

Stap 3

De sierlijsten op maat zagen en onder en op de kasten monteren.

Let op!
Er kan tussen een krans en een lichtlijst (boven en onder) verschil zitten. Kijk hier bij uit dat er niet te lange schroeven gebruikt worden.

Stap 4

Als de afvoer en dergelijke gecontroleerd zijn op lekkage kan de plint onder langs de keuken geplaatst worden.Let wel de plint word pas geplaatst als de vloer afgewerkt is.