Fundering voor enkelsteens muur

Voordat je begint aan een fundering is het verstandig om vooraf te bekijken wat voor gereedschap en hoeveel materiaal je nodig hebt.

Wanneer je een fundering nodig hebt voor een enkelsteens muurtje heb je in principe geen bekisting of bewapening nodig.

Graaf hiervoor een sleuf van 30 cm breed en 60 cm diep. Deze diepte is i.v.m. vorst ook de minimale diepte.

Leg hierin folie. Het folie zorgt ervoor dat het water niet te snel uit het beton wegzakt. De fundering moet onder het maaiveld blijven. Ten eerste omdat het niet mooi is om straks tegen deze betonrand aan te kijken en omdat je nu met de eerste rij stenen het eventuele niveauverschil in de fundering op kan vangen.

Fundering voor klein vloertje

Bij een uitbouw of een schuur is het niet nodig om een complete fundering te maken. Je kunt dit in 1 keer mee storten met de vloer.

Let op! Alleen kleine objecten, tot 3 x 2 meter!

Stap 1

Bepaal hoe groot de vloer moet worden.

Stap 2

Zet de vloer uit, rondom 1 meter groter dan de vloer.

Stap 3

Zet op de hoeken hiervan paaltjes neer.

Stap 4

Graaf binnen deze palen de grond af. Zorg er voor dat de heling niet te steil word.

Stap 5

Spijker tegen deze paaltjes bouwplanken aan.

Stap 6

Bepaal met spandraden de exacte maat van de vloer. Sla hiervoor spijkers in de bouwplanken, span daar de draden tussen. Gebruik hiervoor nylon draad. Dit draad is beter te spannen en blijft strakker staan.

Stap 7

Maak de bekisting. Wanneer er nog bijvoorbeeld een afvoer in het schuurtje of uitbouw moet komen, kan je die het beste voor de bekisting aanleggen.

Het afvoer zit dan gelijk mee gestort in de vloer en zit hij onder het vorst niveau. Gebruik voor de bekisting platen van 60 cm hoog en verstevig deze met een lat aan de buitenzijde.

Denk eraan dat je bij het plaatsen van de bekisting de spandraad goed in de gaten houdt. De bovenzijde van de bekisting kan straks gebruikt worden als geleiding voor het af reien van de beton specie.Zet de bekisting vast met korte schoortjes, het liefst om de 50 cm, zodat het beton de bekisting niet uit elkaar gedrukt wordt door het gewicht van het beton.

Stap 8

Nu kan er plastiek op de te storten ondergrond gelegd worden. Dit zorgt er voor dat het water niet te snel uit de specie de zand grond in trekt.

Op dit plastiek kan door middel van kleine beton blokjes of stukjes steen de bewapening neer gelegd worden.

Stap 9

Nu zijn we aan het storten toe,maar eerst moeten er loop planken neer gelegd worden waar met een kruiwagen overheen gereden kan worden.

Let hierbij op,de planken mogen beslist niet op de bekisting steunen. Bij het storten gaat het er om dat er continu door gewerkt word.

Werk dus het liefst bij het storten met meerdere personen. Eén die de mortel maakt, één voor het storten en één die met een stok in de gestorte specie poort om lucht in sluiting te voorkomen.

Als eerste wordt de rand dicht gestort en daarna de rest van de vloer.

Stap 10

Wanneer de specie hoog genoeg is af gevuld kan door middel van een lange stevige lat die op de bekisting gedrukt word de specie zigzaggend afgebreid worden.

Daarna kan door middel van een schuur plank de vloer dicht geschuurd worden. Let wel op dat de vloer iets aangetrokken moet zijn.

Tip!
Om goed uit te harden heeft het beton water nodig. Zorg er dus voor dat de betonen vloer of fundering goed beneveld word. En leg er voor de eerste week een stuk folie over, zodat het oppervlak iets wat vochtig blijft.