Als we een muur gaan metselen moeten we zorgen dat dit op een goede ondergrond gebouwd wordt. Dus op een bestaande betonnen vloer of op een fundering, bij bijvoorbeeld tuinmuurtjes of schuurtjes.

Stap 1

Eerst gaan we de maten uitmeten voor het te bouwen werk. Dus meet de lengte en breedte van het schuurtje dat we gaan bouwen. Zet dit uit met een spatlijn, met krijt of met een timmermanspotlood langs een rei.

Stap 2

Op de hoeken gaan we de profielen plaatsen. Dit zijn rechthoekige, kaarsrechte balken die ongeveer 2,5 meter hoog moeten zijn. Kaarsrecht omdat deze de hulpmiddelen zijn om een nette rechte muur te metselen. Ze komen op de plaatsen te staan waar een muur begint, ophoud of een hoek om gaat.

Deze profielen dienen gelijk te staan met de voorkant (uiteraard, want anders zouden de profielen ingemetseld worden. Er wordt dus tegen de profielen aan gemetseld). Ook moeten de profielen aan de schoonmetselwerkzijde staan, dus de kant die in het zicht blijft.

Aan de onderkant kunnen de profielen met kleine houten klampjes en staalspijkers op het beton vast gezet worden. Bovenaan moeten ze met schoorlatten (2 x 5 vuren) vastgezet worden.

Maak deze latten in een hoek van ongeveer 90 graden vast aan het profiel. Spijker de schoren aan het beton vast als dit mogelijk is. Anders moet je een piketpaaltje in de grond slaan en daar de schoor op vast zetten.

Voordat de schoor daadwerkelijk vastgezet wordt, moet goed gecontroleerd worden of hij zuiver loodrecht staat, met een waterpas.

Stap 3

Stel het deurkozijn loodrecht op zijn plek met behulp van schoren. Op dezelfde manier als is gebeurd met de profielen. Zet een lat klem tussen de kozijnstijlen. Later bij het metselen wordt anders de stijl naar binnengedrukt (en past de deur er niet meer in).

Stap 4

Nu moet het peil of de nullijn op 1van de hoekprofielen afgetekend worden. Deze zetten we op ± 6 cm vanaf het beton (dit is voeg + steendikte). Daarna moet dit peil overgezet worden naar alle andere profielen. Dit doe je door middel van een waterpas en een spandraad.

Stap 5

Uiteraard moeten de rijen stenen steeds loodrecht gemetseld worden. Daarom is het verstandig om op de profielen voor elke rij stenen de plaats aan te geven. Maak hiervoor een mal, die gebruik je vervolgens voor elk profiel, zodat elke rij steen op dezelfde hoogte zit.

Een mal kun je bijvoorbeeld maken van een lange lat. De voeg tussen twee stenen in moet 1 centimeter dik zijn. Teken de eerste rij dus af op de steendikte + de voegdikte.

Bij een steen van 5 centimeter dus 5 + 1 = 6, dus elke 6 centimeter komt er weer een rij stenen. Teken dit af op je mal en breng het vervolgens over op de profielen. De vaste maat (waar je dus vanuit gaat) is natuurlijk de nullijn van stap 4!

Stap 6

Nu moet het metselkoord bevestigd worden. Dit koord is meestal van nylon gemaakt. Zet het koord op de streepjes die je net hebt afgetekend met de mal. Dit is dus de bovenkant van de steen! Zet dit koord langs meerderen profielen, zo kun je langer doormetselen en hoef je niet steeds het touwtje te verplaatsen.

TIP
Een steen mag niet te droog, maar zeker ook niet te nat zijn. Droge stenen onttrekken het vocht uit de specie waardoor er een slechte hechting ontstaat. Bij een natte steen zal het hele zaakje gaan drijven, inzakken en zal de specie langs de muur lopen. Dus bij warm, droog weer kun je de stenen een dag van tevoren nat maken met water. Wanneer het nat weer is moet je de stenen afdekken. Zorg er in ieder geval voor, dat ze tijdens de verwerking winddroog zijn.

Stap 7

Zorg dat er nu op meerdere plaatsen stenen langs de te metselen muur komen te staan. Dit voorkomt dat je straks meer aan het lopen dan aan het metselen ben.

Stap 8

Nu kan de specie aangemaakt worden. Dit gebeurd met 1 deel cement en 4 delen metselzand. Meng de cement en het zand droog goed door elkaar tot hij goed gemengd is. Dit zie je door de egale kleur die ontstaat.

Nu kan er water aan toegevoegd worden tot er een egale smeuïge massa ontstaat. Niet te nat, waardoor de specie weg loopt en ook niet te droog, waardoor de specie en steen straks niet goed hecht. Maak niet meer aan dan dat je in anderhalf tot twee uur kan verwerken.

Stap 9

Breng de specie met een troffel in een vloeiende beweging als een langwerpige rups op de ondergrond aan.
Druk de steen door licht heen en weer te bewegen in de specie tot de bovenzijde van de steen gelijk zit met het metsellint.
Breng nu weer een rups specie aan en leg de volgende steen in de cement.
Druk de steen in de richting van de eerste steen waardoor ertussen deze en de vorige steen ook wat cement komt.
Haal de eventueel teveel aangebrachte specie direct met de zijkant van de troffel weg. Maak een steen op maat door hem aan de zijkant in te krassen met je troffel.
Zet daarna de sabel op de kras en geef met de hamer een tik op de rug van de sabel. De steen zal nu netjes breken. Wil dit niet goed lukken? Gebruik dan een haakslijper.

TIP
Wanneer je de muur niet af kunt krijgen (bij bijvoorbeeld een tuinmuur). Moet je zorgen dat je de muur trapsgewijs stopt. Hier kun je dan later weer makkelijk op doorgaan, ook kun je eindigen met een tand, maar hierbij is het moeilijker om op door te metselen.

Stap 10

Breng om de ± 40 tot 50 cm in het kozijn ankers aan. Deze zorgt er voor dat muur en kozijn een sterk geheel vormen. De ankers worden in het kozijn gedraaid en komen op de muur in de specie te liggen. Doe het anker erin voordat je begint te metselen. Als er al een steen ligt kun je er natuurlijk niet meer bij.

Wanneer er een spouwmuur gemetseld wordt moeten er tussen de binnen en de buitenmuur ook verbindingen gemaakt worden. Dit wordt met spouwankers gedaan. De spouwankers komen net als de kozijnankers in de lintvoeg te liggen. Dit is de liggende voeg.

Stap 11

Ben je klaar ben met metselen of je moet er vroegtijdig mee stoppen, zorg dan dat in ieder geval diezelfde dag de voegen uitgekrabd worden. Dit doe je minimaal 1 cm diep omdat je de voeg straks nog moet voegen met een voegspecie.

Stap 12

Als het om een tuinmuur gaat, werk je hem het liefst af met een rollaag. Dit is een veel mooier gezicht en de rollaag beschermt de muur tegen regen inslag.

TIP
Specie mag nooit te snel drogen, maar ook niet te langzaam! Is het erg zonnig? Hou de muur dan regelmatig nat met water. Doe dit niet met een gerichte straal maar benevel de muur. Er mag dus geen water langs de muur lopen. Dek bij flinke regen de muur af met folie zodat de specie niet uit de voegen loopt.