Eerst was er de intelligente lockdown. Mensen zaten thuis en mochten alleen voor het hoognodige de deur uit. Veel bedrijven sloten de deuren, dus voor een grote groep mensen was er niets te doen. Vervolgens werden de maatregelen versoepeld, maar gingen bedrijven ten onder aan de crisis. Ook werd her en der grondig gereorganiseerd, met als gevolg een stijgende werkloosheid. Opnieuw dus veel mensen thuis. En wat ga je doen als je thuis bent? Juist, klussen!

Topdrukte bij de bouwmarkten

We zagen het al direct in de eerste weken van de coronacrisis. Bouwmarkten kregen topdrukte te verwerken. En eigenlijk kon dat niet, want we moesten allemaal afstand houden tot elkaar. Hier en daar dreigde het zo druk te worden dat ingrijpen noodzakelijk was. We zagen het ook aan de grote Zweedse woonwarenhuizen. Zodra die weer open gingen, stonden de klanten er letterlijk rijen dik te wachten om hun slag te slaan. Op zich niet zo vreemd natuurlijk, want het bedrijf lag enige tijd stil. Precies op het moment dat we met z’n allen thuis aan de slag gingen.

Uitgestelde klusjes

Het feit dat we massaal aan huis gekluisterd waren, gaf ons de gelegenheid eens kritisch door onze woning te lopen en te bekijken wat er beter kon. Want vaak schieten de meest simpele (maar vaak vervelende) klusjes er bij in. Het wegwerken van kabels bijvoorbeeld, nadat je een nieuwe televisie of stereo-installatie hebt geplaatst. Of het repareren van het tuinhek, dat al maanden scheef hangt. Maar ook de grotere klussen, zoals het opnieuw betegelen van de badkamer of zelfs het plaatsen van een complete nieuwe keuken, werd vaker dan gemiddeld opgepakt.

Banenmarkt trekt weer enigszins aan

Inmiddels begint het aantal vacatures weer te stijgen. Het ligt er wel aan waar in Nederland je gaat zoeken. Zo was bijvoorbeeld het aantal vacatures in Limburg vlak voor de coronacrisis gemiddeld te noemen, terwijl met name in Zuid-Holland, Flevoland en (verrassend!) Groningen de werkloosheid op dat moment juist tamelijk hoog was. Met name de grote steden en vooral de regio Groot Amsterdam werd vervolgens keihard getroffen door de coronacrisis. Veel minder heftig waren de effecten bijvoorbeeld in Gelderland. Daar was ook vóór de coronacrisis al sprake van een relatief lage werkloosheid. Het blijft echter vooralsnog de vraag in welk tempo de banenmarkt zich zal herstellen. Veel hangt af van een eventuele tweede coronagolf in Nederland.